Fundacja

KALENDARIUM

Nasza galeria

Zobacz Również

Fundacja

Fundacja Edukacji Rodzinnej (dawniej Fundacja STERNIK – Szczecin)
powstała w Szczecinie w 2011 roku z inicjatywy rodzin zaangażowanych w rozwój swoich dzieci i wzajemnych relacji małżeńskich. Rodziny te skupione wokół idei kształcenia integralnego opartego na wartościach chrześcijańskich zabiegają o przyjazne środowisko dla rozwoju nie tylko ich najbliższych, ale również całego środowiska lokalnego.


MISJA

Misją Fundacji jest zapewnienie dzieciom i młodzieży, w ścisłej współpracy z rodzicami, dostępu do najwyższego poziomu edukacji, dostosowanego do indywidualnych predyspozycji i zdolności każdego ucznia, w połączeniu z kształtowaniem charakteru w zgodzie z wartościami chrześcijańskimi, bez względu na status materialny zaangażowanej rodziny.

DZIAŁALNOŚĆ
FUNDACJA jest podmiotem prowadzącym trzy placówki edukacyjne w miejscowości Przylep koło Szczecina:
1. koedukacyjne przedszkole FALE
2. szkołę podstawową dla dziewcząt FALE
3. szkołę podstawową dla chłopców NAWIGATOR
Dodatkowo realizując swoją misję, Fundacja aktywnie włącza się w inicjatywy Rodziców organizując szkolenia, warsztaty, spotkania integracyjne, włączając się czynnie w kulturalne i edukacyjne wydarzenia lokalne i ogólnopolskie.

HISTORIA

W roku 2008 z inicjatywy kilkunastu rodzin powstało w Szczecinie Przedszkole Fale. Przygotowania do uruchomienia tej placówki rozpoczęły się kilka lat wcześniej. Celem, który postawili sobie wówczas rodzice, było stworzenie takiego miejsca dla ich dzieci, w którym wychowanie w przedszkolu czy szkole będzie przedłużeniem wychowania w domu rodzinnym. Miało to być środowisko, w którym rodzice wspierają się wzajemnie w realizacji celów wychowawczych i jako świadomi wychowawcy stawiają zarówno sobie jak i dzieciom wysokie wymagania.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i poświeceniu wielu rodzin takie miejsce udało się stworzyć. Rodzice znaleźli lokal, w którym od września 2008 funkcjonowało Przedszkole Fale. Kolejnym krokiem była budowa nowego budynku, w którym od września 2011 mieszczą się wszystkie trzy placówki – koedukacyjne Przedszkole Fale, Szkoła Podstawowa dla dziewcząt Fale oraz Szkoła Podstawowa dla chłopców Nawigator (otwarta rok później).

Pierwotnie organem prowadzącym Przedszkole Fale było Stowarzyszenie Wspieranie Edukacji i Rodziny Sternik, mające swoją siedzibę w Warszawie. Po trzech latach została powołana Fundacja Sternik Szczecin, która jest obecnie podmiotem prowadzącym wszystkie trzy placówki edukacyjne. Współpraca ze Stowarzyszeniem Sternika oraz równolegle nawiązana współpraca z EASSE (European Association of Single-sex Education), dały możliwość korzystania z unikalnego know-how, które ma kilkudziesięcioletnią tradycję, wywodzącą się z tego typu szkół i przedszkoli w Hiszpanii. Obecnie placówek realizujących podobny model jest ponad 500 i funkcjonują na świecie w ponad 40 krajach. W lutym 2014 roku fundacja zmieniła nazwę na Fundacją Edukacji Rodzinnej.

ZARZĄDZANIE
Funkcje zarządcze w Fundacji są pełnione społecznie przez samych rodziców. Obszary wychowawcze i dydaktyczne zostały powierzone specjalistom – wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej, która stale się rozwija podnosząc swoje kompetencje, uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach, zarówno zagranicznych (w placówkach w Barcelonie), jak i na miejscu. Szkolenia te prowadzone są przez trenerów z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w placówkach edukacyjnych działających w tymże modelu.
Rada Fundacji: Piotr Podgórski, Monika Jakubowska, Jerzy Adamiec
Zarząd Fundacji: Jacek Lachowicz – Prezes Zarządu, Anna Jacyno – Wiceprezes Zarządu, Leszek Bartczak

INWESTYCJE
Aby zapewnić infrastrukturę dla prowadzonych przez Fundację placówek, rodzice powołali do życia spółkę – Rodzice dla Szkół Szczecińskich Sp. z o.o. – która odpowiada za inwestycje budowlane na potrzeby tychże placówek edukacyjnych. Rodzice, którzy wybierają dla swoich dzieci tego typu szkoły, stają się (na czas bycia w tej inicjatywie, a jeśli chcą to dłużej) udziałowcami w spółce, aby w pełni mogli czuć się w szkole czy w przedszkolu jak u siebie – z godnie z ideą placówek RODZINNYCH.

Organami spółki są:

Rada Nadzorcza: Luis Brusa, Jacek Lachowicz, Grzegorz Nowakowski
Zarząd: Jan Rosiek – Prezes Zarządu, Piotr Kulpa – Członek Zarządu
Prokurent: Mateusz Kot


POMÓŻ NAM ZMIENIAĆ ŚWIAT!
Wkładamy w działalność fundacji czas, serce i energię. Zapewniamy dzieciom najwyższą jakość kształcenia od przedszkola, aż do szkoły ponadgimnazjalnej. W edukację angażujemy całe rodziny, ponieważ wierzymy, że dobry przykład dorosłych i mądra miłość rodzicielska pomogą dziecku wyrosnąć na zdrowego i szczęśliwego człowieka.

JESTEŚMY WDZIĘCZNI ZA KAŻDE WSPARCIE
Konto mBank: 87 1140 1137 0000 5639 3500 1001 z dopiskiem: darowizna na cele statutowe

Nasi Darczyńcy

Nasi partnerzy