Historia

KALENDARIUM

Historia

Na początku były marzenia i przyjaźnie. Niektóre z nich zaowocowały małżeństwami. Od tej pory wielkie plany zaczęły bardziej koncentrować się wokół rodziny. Minęło już około dziesięć lat, odkąd zaczęliśmy myśleć o założeniu przedszkola i szkoły, które byłyby przedłużeniem życia rodzinnego. Zastanawiając się nad tą praktyczną ideą, wiedzieliśmy, że zależy nam na wychowawczej spójności w domu i w placówce oświatowej.

Dążymy do tego, by nasze przedszkole czy szkoła nie było prywatnym lub społecznym gettem dla dzieci z bogatych albo ubogich rodzin. Pragniemy, by te instytucje oświatowe były odzwierciedleniem przyjacielskich środowisk naszej młodości, w których spotykaliśmy się na wycieczkach, urodzinach, na Pasterce, a później na piknikach rodzinnych czy wykładach edukacyjnych. I to nam się rzeczywiście udaje. Kiedy 5 lat temu założyliśmy Przedszkole „Fale”, znaleźli się tam uczniowie z rodzin mało- i wielodzietnych, dzieci nauczycieli szkolnych i akademickich, strażaków i prawników, marynarzy i bizneswomen.

Realizuje się też nasze pragnienie, by dzieci były postrzegane nie tylko jako uczniowie, ale przede wszystkim jako osoby. By to osiągnąć – obok przyjaźni w małżeństwach i między rodzinami – musi zaistnieć chęć wzajemnej służby, pełne zaufanie i szacunek między rodzicami a nauczycielami. Wtedy dopiero jest możliwa edukacja spersonalizowana, która wymaga od rodziców i kadry pedagogicznej patrzenia na każdego osobno pod katem harmonijnego i wszechstronnego rozwoju – umysłu i ciała, pielęgnowania uczuć, kształtowania inteligencji, woli i ducha. To wymaga, by wychowanie przedkładać nad kwestie edukacyjne. Mały człowiek, nabierający nawyki systematycznej codziennej pracy, szczerości wobec innych, odpowiedzialności za obowiązki w domu, prędzej czy później odniesie sukces w edukacji, ponieważ dobry charakter ułatwi mu naukę. By lepiej realizować te marzenia, w 2011 roku założyliśmy fundację prowadzącą niepubliczne instytucje edukacyjne, które posiadają obowiązki i uprawnienia placówek publicznych.

Jacek Lachowicz 
koordynator rodziców organizujących Przedszkole Koedukacyjne 
i Szkołę Podstawową dla Dziewcząt „Fale” oraz Szkołę Podstawową dla Chłopców „Nawigator”

Nasi Darczyńcy

Nasi partnerzy