Najczęstsze pytania

Wybór szkoły dla syna to jeden z najtrudniejszych wyborów przed jakim stanęliśmy z żoną. Cieszę się, że dziś uczy się właśnie w NAWIGATORZE. 
Miłosz ma wspaniałych kolegów i na co dzień poza dydaktyką 
i wszechstronnym rozwojem, uczy się jak być lepszym człowiekiem.

Zapraszamy do kontaktu

Zobacz Również

Najczęstsze pytania

Ile  to kosztuje?
Wysokość opłat jest ustalana z każdą Rodziną indywidualnie podczas spotkania z Dyrektorem Ekonomicznym, w zależności od możliwości finansowych danej Rodziny. Rodzice określają w jakim stopniu są w stanie partycypować w kosztach ponoszonych przez placówki. Ustalenia indywidulane ustalane są na określony czas.

Jak liczne są grupy?
Liczebność grup uwzględnia potrzeby społecznego rozwoju dzieci. Maksymalna liczba to 25 dzieci w grupie Taka liczebność biorąc pod uwagę dostępną kadrę pedagogiczną pozwala na efektywną pracę z każdym z dzieci, dając jednocześnie możliwość społecznego rozwoju każdego z nich.

Ile nauczycieli jest w grupie?
Liczba nauczycieli jest ściśle dostosowana do potrzeb dzieci i bieżącej sytuacji. Każda z grup posiada wychowawcę, a także nauczyciela wspomagającego, który w razie potrzeby wspiera wychowawcę. Dzieci z najmłodszych grup, mają na stałe przypisanych dwóch nauczycieli.

A co jeśli jestem samotną matką/ojcem? 
Nasz model edukacyjny u podstaw ma ścisłą współpracą z mamą i tatą dziecka, również z wdowami i wdowcami (drugi rodzic jest przecież w Niebie). Staramy się wspierać każdą Rodzinę, jednak założenia programu są dla samotnych rodziców dużym wyzwaniem. W czasie rozmowy rekrutacyjnej Rodzice wspólnie z osobą odpowiedzialną za proces rekrutacji, decydują jakie rozwiązanie będzie najlepsze dla dziecka. 

Czy jest to przedszkole/szkoła Opus Dei?
Przedszkole zostało założone przez grupę rodziców, którzy poszukiwali dla swoich dzieci modelu edukacyjnego, łączącego naukę z wychowaniem. Pragnęli oni wychowywać dzieci w duchu pracowitości, szczerości, wolności i odpowiedzialności. Takie podejście do wychowania wynikało z inspiracji ewangelicznych i uniwersalnych. Tak więc jest to przedszkole/szkoła rodziców, którzy są pierwszymi wychowawcami dziecka.
To na ich właśnie prośbę dobrowolną opiekę duchową objął kapłan Prałatury Opus Dei. Do tego typu placówek w Polsce i na całym świecie uczęszczają dzieci różnych wyznań.

Jak w tej szkole chłopcy mają nauczyć się prawidłowych relacji z dziewczynkami?
Wychowanie szkolne chłopców i dziewczynek w placówkach zróżnicowanych na płeć sprzyja poszanowaniu i dobrej komunikacji pozaszkolnej między dziewczynkami i chłopcami, zwłaszcza gdy dorosną i staną się kobietami i mężczyznami.

W takich właśnie szkołach uczyła się przygniatająca większość wybitnych osób znanych z historii: Irena Sendlerowa, która uratowała w czasie II wojny światowej 2500 dzieci żydowskich, Karol Wojtyła czy Henryk Sienkiewicz. Dlaczego chodzili do szkół zróżnicowanych? Bo po prostu innych przez całe wieki nie było! I nie słyszeliśmy, żeby nauczyciele, albo rodzice borykali się wtedy z takimi problemami wychowawczymi jak my dzisiaj. Rodziny zakładane przez takie osoby dużo częściej były trwałe. Żeby porównać stosunki między kobietami i mężczyznami wystarczy sięgnąć naszą pamięcią, zapytać naszych rodziców, zajrzeć do literatury, czy choćby do starych filmów.

Dużo skuteczniej jest mówić do grupy samych chłopców, że mają szanować dziewczynki: np. koleżanki, siostry i mamy. Jest to tym skuteczniejsze, gdy mówi im to mężczyzna tato, dziadek, czy nauczyciel. Chłopcy w konkretnej sytuacji chętniej stosują się do takiej rady, bo czują, że ich koleżanki nie są wtedy kontrolerem wspólnie otrzymanych nauk, ale podmiotem samodzielnie podejmowanych decyzji. Podobnie jest zresztą z dziewczynkami.

Poza tym każdy z nas musi przyznać, że relacji między mężczyznami a kobietami uczymy się przede wszystkim w domu od mamy i od taty.

Masz pytania?    Zadzwoń: 91 311 77 11       lub napisz: biuro@nawigator.edu.pl

Nasi Darczyńcy

Nasi partnerzy