Nowe inwestycje

KALENDARIUM

Nowe inwestycje

SYTUACJA DO MARCA 2016 roku

Budynek przedszkolno-szkolny, w którym obecnie funkcjonują nasze placówki powstał w 2011 roku w Przylepie pod Szczecinem i posiada obecnie 18 sal lekcyjnych oraz 5 dużych pomieszczeń, w których znajdują się jadalnie, sale gimnastyczne i aula. Dzieci codziennie bawią się na specjalnie wygospodarowanych terenach zielonych wokół budynku. 
Za ogrodzeniem zapewniającym najmłodszym bezpieczeństwo znajduje się duży parking dla Rodziców, kadry i gości. W sierpniu 2015 roku oddane do użytkowania zostało wielofunkcyjne boisko szkolne. Dziś służy naszym dzieciom do gry w piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę.

PLANY ROZBUDOWY NA NOWY ROK SZKOLNY
(wrzesień 2016 – czerwiec 2017)
[[  POBIERZ WIZUALIZACJĘ  ]]

W związku z bardzo dynamicznym rozwojem naszych szkół, nadchodzący rok szkolny będzie obfitował w wiele ważnych zmian w każdej z placówek.

1. Przedszkole FALE – poszerzenie struktury grup od września 2016 roku
W przedszkolu FALE struktura grup od września 2016 będzie przedstawiać się następująco:
Muszelki – I grupa 3-latków
Delfinki I – I grupa 4-latków
Delfinki II – II grupa 4-latków
Bursztynki I – I grupa 5-latków
Bursztynki II – II grupa 5-latków

Uruchomienie wszystkich 5 grup oznacza pełne zagospodarowanie przestrzeni przedszkolnej (parter) i maksymalne wykorzystanie naszych obecnych zasobów.

2. Szkoła podstawowa dla dziewcząt FALE – kolejne poziomy klas oraz ZERÓWKA
Od września 2016 roku przy Szkole Podstawowej dla dziewcząt Fale uruchomiona zostanie klasa zerowa dla dziewczynek z rocznika 2010.
Nasze pozostałe uczennice pod okiem nauczycieli rozpoczną edukację wczesnoszkolną naukę w klasach I – III, a konkretnych przedmiotów w ramach programu klasy IV-VI będą uczyć nasi nauczyciele przedmiotowi. Uruchomienie kolejnego poziomu nauczania i poszerzenie kadry pociąga za sobą potrzebę dalszej rozbudowy.

3. Szkoła Podstawowa dla chłopców NAWIGATOR – kolejny poziom klas oraz ZERÓWKA
W szkole podstawowej dla chłopców od września 2016 rozpocznie funkcjonowanie klasa zerowa dla chłopców z rocznika 2010. Pozostali chłopcy będą uczęszczać do klas I – V. 


PLANY ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY

(Wiosna 2016)

1. Przedszkole FALE
Na wiosnę rozpocznie się budowa nowego budynku przedszkolnego. Po jego ukończeniu (planujemy do końca grudnia) dzieci przedszkolne z grup 3P – 5P przeniosą się do nowego budynku.

2. Obecny budynek będzie pełnił funkcję szkolną dla Szkół Fale i Nawigator. 

3. ŻŁOBEK – uruchomienie żłobka będzie możliwe po zakończeniu inwestycji budowy nowego budynku przedszkolnego. Zaprojektowana w nim została część pomieszczeń z przeznaczeniem na żłobek i niezbędną dla niego infrastrukturę.

4. INFRASTRUKTURA SPORTOWA – kolejnym dużym przedsięwzięciem planowanym na najbliższy rok jest rozpoczęcie prac przygotowujących do budowy infrastruktury sportowej – hala. Budowa hali planowana jest na lata 2016-2017. 

Planowane na najbliższe miesiące inwestycje są niezbędne dla zapewnienia funkcjonowania naszych placówek. Rozrastają się one w dużym tempie i aby zapewnić dzieciom zaplecze lokalowe i dobre warunki do realizacji planu dydaktyczno-wychowawczego na najwyższym poziomie kolejne inwestycje są niezbędne.
Tempo realizacji poszczególnych etapów związane jest ściśle z możliwościami finansowymi i organizacyjnymi . Bardzo ważne jest zaangażowanie naszych Rodziców w pomoc na różnych obszarach oraz promowanie placówek w swoim środowisku.

Plany długo i krótko okresowe zakładają:
– budowę nowego budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu
– budowę hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu
– budowę kompleksu szkolnego dla chłopców (budynki, boisko)
– budowę liceum dla dziewcząt

Kolejność wyżej wymienionych etapów inwestycji będzie zależała od bieżących potrzeb i możliwości. 
Chcemy budować rozsądnie, etapami, aby jak najefektywniej wykorzystywać posiadaną infrastrukturę i gospodarnie dysponować środkami wykorzystując pojawiające się możliwości.

Nasi Darczyńcy

Nasi partnerzy