Opinie rodziców

Wybór szkoły dla syna to jeden z najtrudniejszych wyborów przed jakim stanęliśmy z żoną. Cieszę się, że dziś uczy się właśnie w NAWIGATORZE. 
Miłosz ma wspaniałych kolegów i na co dzień poza dydaktyką 
i wszechstronnym rozwojem, uczy się jak być lepszym człowiekiem.

Zapraszamy do kontaktu

Zobacz Również

Opinie rodziców

Joanna i Mateusz, rodzice Miłosza z 1 klasy

Od kiedy nasz syn rozpoczął naukę w szkole Nawigator nie ma dnia, kiedy syn nie szedłby z ochotą do szkoły. Widać, że nauka sprawia mu dużą radość, a rywalizacja z kolegami o to kto lepiej pisze, szybciej czyta, czy lepiej śpiewa jest zacięta. Dzięki stałemu kontaktowi z wychowawcą i zarazem opiekunem naszej rodziny, możemy szybko reagować na potrzeby wychowawcze i jednocześnie wzmacniać syna w dobrych nawykach. Widzimy też ogromną przewagę indywidualnego podejścia do syna, co przekłada się na jego wszechstronny rozwój, a codzienny kontakt z przyrodą i aktywne spędzanie czasu w jej sąsiedztwie tylko temu sprzyja.


Anna i Piotr, rodzice Arka z 1 klasy 


Zdecydowaliśmy się posłać Arka do Nawigatora, ponieważ była to dla nas naturalna kolej rzeczy po roku, który nasz syn spędził w przedszkolu „FALE”, a który oceniliśmy bardzo dobrze.

Ponieważ opieramy nasze życie rodzinne na wartościach chrześcijańskich zależy nam, aby Arek był w szkole wychowywany w takim duchu właśnie (w myśl idei „szkoła przedłużeniem domu”). Chcemy by wzrastał w środowisku, w którym odniesienie do Pana Boga jest oczywiste, a codzienne zajęcia kształtują odpowiedzialność, samodzielność i szacunek do drugiego człowieka.

Przekonuje nas również model edukacji zróżnicowanej ze względu na płeć – uważamy, że jest on bardziej efektywny niż koedukacja, jeżeli chodzi o odkrycie talentów dziecka przy jednoczesnym wykorzystaniu jego naturalnych predyspozycji.

Niemniej ważna jest kwestia opiekuna, który ma baczenie na naszego syna i z którym będziemy w kwestii wychowania Arka współpracować.

Magdalena i Damian, rodzice Szymona z 1 klasy

Wybraliśmy szkołę dla chłopców „Nawigator”, ponieważ:

1. Zależało nam na chrześcijańskiej formacji kadry pedagogicznej – by nasz syn wzrastał wśród ludzi, kierujących się podobnymi wartościami w życiu jak my; by nie był narażony na wypaczone kształtowanie w nim obrazu kobiety poprzez skąpo ubrane nauczycielki (co miało często miejsce w przedszkolu); nie uczono go przedmiotowego podejścia do drugiego człowieka poprzez edukację seksualną odmienną od wizji chrześcijańskiej, lecz podmiotowego, opartego na szacunku do ciała; by nikt nie podważał i nie kwestionował naszych praktyk religijnych, co z całą pewnością nie będzie miało miejsca w Nawigatorze.
2. Chcieliśmy, aby nasz syn opierać się mógł na silnym autorytecie męskim nie tylko w domu (ojciec), ale i w szkole (wychowawca), a co za tym idzie w ostateczności na Jezusie, którego obraz kształtują najbliżsi mu mężczyźni.
3. Ważne jest dla nas również to, że ucząc się w otoczeniu chłopców, a nie w szkole koedukacyjnej jego potrzeba ruchu, chłopięce spojrzenie na świat- w tym naukę i zabawę- są ściśle brane pod uwagę i według nich planowany jest zarówno rozkład jak i charakter zajęć.
4. Bardzo ważny jest tutoring (to było dla nas w górnej części listy), dzięki któremu zostaje zachowana ciągłość procesu wychowawczego; dom i szkoła stanowią nawzajem swoje przedłużenie, wspólnie ustala się zasady postępowania z dzieckiem, brak rozbieżności pomiędzy obydwoma środowiskami wzmacnia w dziecku potrzebę bezpieczeństwa i kształtuje solidny kręgosłup moralny (mam nadzieję, że to zadziała również na naszego kogucika);
5. Rodziny posiadające w Nawigatorze swoich synów sami stanowią niejako większą rodzinę, a wspólne dni skupienia, uczestnictwo w sakramentach, czyli formacja duchowa ubogacone rekreacją- ogniska, wycieczki, spotkania matek, czy ojców, dają rodzicom poczucie, że w dobie medialnej nagonki na Kościół, tworzą jednak silną wspólnotę chrześcijan idących pod prąd źle rozumianej dziś rzece nowoczesności i konsumpcjonizmu.

Aneta i Marek, rodzice Ignacego z 1 klasy

Wybierając szkołę dla syna zwracaliśmy uwagę na indywidualne podejście do rozwoju dziecka, dobry kontakt z kadrą pedagogiczną, życzliwą atmosferę. Przy doświadczeniach szkolnych ze starszym synem, opcja edukacji w jednorodnej pod względem płci grupie rówieśniczej, wydawała się być kolejnym atutem szkoły. Nie bez znaczenia jest także kameralna atmosfera. Dodatkowo, po dniu otwartym ( kiedy dzieci mogły uczestniczyć w zajęciach przez cały dzień) dziecko było pewne, że chce chodzić do tej szkoły.
Z tych to powodów ( i zapewne jeszcze wielu innych) wybraliśmy szkolę Nawigator.

Masz pytania?    Zadzwoń: 91 311 77 11       lub napisz: biuro@nawigator.edu.pl

Nasi Darczyńcy

Nasi partnerzy