Opłaty

Wybór szkoły dla syna to jeden z najtrudniejszych wyborów przed jakim stanęliśmy z żoną. Cieszę się, że dziś uczy się właśnie w NAWIGATORZE. 
Miłosz ma wspaniałych kolegów i na co dzień poza dydaktyką 
i wszechstronnym rozwojem, uczy się jak być lepszym człowiekiem.

Zapraszamy do kontaktu

Zobacz Również

Opłaty

Miesięczna opłata za szkołę stanowi, obok dotacji oświatowej, główne źródło finansowania bieżącej działalności placówki.

Z opłaty tej pokrywane są wydatki bieżące jak np. wynagrodzenia nauczycieli, szkolenia kadry, koszty utrzymania i wyposażenia placówek w niezbędne meble, materiały dydaktyczne, itp.

Wysokość miesięcznej opłaty za uczęszczanie dziecka do szkoły może być ustalona indywidualnie dla każdej rodziny. Wynika to z faktu, że możliwości finansowe zgłaszających się rodziców nie są kryterium, ani warunkiem do rozpoczęcia edukacji dzieci w naszej szkole w przypadku, gdy Rodzina się z nią utożsamia.

Rodzice zainteresowani naszą placówką mają okazję porozmawiać z Dyrektorem Ekonomicznym i wspólnie wypracować rozwiązanie optymalne dla obu stron. Rodzinom przechodzącym przez proces rekrutacji do szkoły przekazywana jest wizja rozwoju placówek i wiążące się z nią potrzeby finansowe. Rodzice sami oceniają na ile są w stanie zaangażować się finansowo w edukację swoich dzieci.

Masz pytania?    Zadzwoń: 91 311 77 11       lub napisz: biuro@nawigator.edu.pl

Nasi Darczyńcy

Nasi partnerzy