Profil absolwenta

KALENDARIUM

Profil absolwenta

Dążymy do wykorzystania pełnego potencjału każdego ucznia. Dzięki edukacji spersonalizowanej rozwijamy umysł, ciało, uczucia, wolę,  i ducha. Po ukończeniu szkoły nasi uczniowie będą:

– posiadać taki poziom wiedzy z każdego przedmiotu, aby z sukcesem rozpocząć kolejny etap edukacji (liceum);

– samodzielni, wewnętrznie zmotywowani i zdyscyplinowani;

– umieli dobrze się komunikować, będą kreatywni i nastawieni na uczenie się przez całe życie;

– umieli stosować metody efektywnego rozwiązywania problemów i skutecznej współpracy w zespole;

– umieli dostosowywać się do zmieniających się warunków i działać pomimo trudności;

– z szacunkiem traktować innych ludzi;

– przejawiać etyczne i poprawne moralnie zachowania w życiu codziennym;

– mieli ukształtowane sumienie w oparciu o normy i wartości katolickie.

Nasi Darczyńcy

Nasi partnerzy