Rola rodziców

Rola rodziców

PRAGNIENIEM RODZICÓW-TWÓRCÓW INICJATYWY JEST SYNTEZA NAJISTOTNIEJSZYCH ZAŁOŻEŃ 
GWARANTUJĄCYCH WYCHOWANIE WYSOKIEJ JAKOŚCI:

– spersonalizowane,

– pełne i spójne,

– mające na celu całościowy i harmonijny rozwój osoby,

– zgodnie z chrześcijańską koncepcją człowieka i życia.

Rodzice w naszych placówkach ściśle współpracują z wychowawcami w dziedzinie wychowania, tylko w ten sposób przedszkole i szkoła mogą być przedłużeniem domu Rodzinnego, by wartości, przekazywane dzieciom w przedszkolu były obecne również w domu i vice versa.

W edukacji stawiamy na Rodzinę!

Nasi Darczyńcy

Nasi partnerzy