Nawigator - szkoły dla chłopców

15-01-18Ferie zimowe

Profil absolwenta

Dążymy do wykorzystania pełnego potencjału każdego ucznia. Dzięki edukacji spersonalizowanej rozwijamy umysł, ciało, uczucia, wolę,  i ducha. Po ukończeniu szkoły nasi uczniowie będą:

- posiadać taki poziom wiedzy z każdego przedmiotu, aby z sukcesem rozpocząć kolejny etap edukacji (liceum);

- samodzielni, wewnętrznie zmotywowani i zdyscyplinowani;

- umieli dobrze się komunikować, będą kreatywni i nastawieni na uczenie się przez całe życie;

- umieli stosować metody efektywnego rozwiązywania problemów i skutecznej współpracy w zespole;

- umieli dostosowywać się do zmieniających się warunków i działać pomimo trudności;

- z szacunkiem traktować innych ludzi;

- przejawiać etyczne i poprawne moralnie zachowania w życiu codziennym;

- mieli ukształtowane sumienie w oparciu o normy i wartości katolickie.

Nasi Darczyńcy